Ngày 08/4/2022, Công ty TNHH Công Nghệ Hoa Vĩ thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thời gian nghỉ các ngày lễ lớn trong năm, Công ty Hoa Vĩ thông báo thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 như sau:

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày Chủ Nhật 10/4/2022 nên cán bộ, công – nhân viên trong toàn công ty được nghỉ 2 ngày (Thứ Bảy, Chủ nhật ).

Ngày làm việc trở lại: Thứ 2 (11/4/2022).

Các bộ phận thực hiện nghỉ trên lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giái quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Công ty thông báo để các phòng ban trong công ty biết, thực hiện.

Trân trọng.